Lietuvos muzikologija Nr. 24 | 2023

Parsisiųsti

Garso ir vaizdo sąveikos supratimą smarkiai veikia kintančios meno praktikos ir teorinės prieigos. Šios sąveikos analizei
taikomų konceptų ir kontekstų įvairovę atskleidė 2022 m. spalio 6–8 d. Vilniuje įvykusi Baltijos muzikologų konferencija
„Muzika ir vizualinė kultūra: partitūra, scena, ekranas“.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį