Ars et praxis

Redaktorių kolegija

Vyriausioji redaktorė

Lina Navickaitė-Martinelli (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), nuo 2023 12 14

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja

Laima Budzinauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Tel.: +370 611 70854
El. paštas: laima.budzinauskiene@lmta.lt

Nariai

  • Giedrė Jankevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  • Gustaw Juzala (Lenkijos mokslų akademijos Krokuvos skyrius, Archeologijos ir etnologijos institutas)
  • Naglis Kardelis (Vilniaus universitetas)
  • Jānis Kudiņš (Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademija)
  • Ramunė Marcinkevičiūtė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
  • Valdis Muktupāvels (Latvijos universitetas)
  • Anneli Saro (Tartu universitetas, Kultūros tyrimų ir menotyros institutas, Estija)
  • Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
  • Stephen Wilmer (Dublino universitetas, Trinity koledžas, Airija)