Lietuvos muzikologija

Apie leidinį

Humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties (muzikologija) periodinis mokslo žurnalas. Leidinys išeina nuo 2000 m., leidžiamas 1 kartą per metus (apimtis apie 200 p.). Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis, straipsnių santraukos – anglų kalba. Didžiąją leidinio dalį sudaro moksliniai straipsniai, taip pat publikuojamos leidinių mokslinės recenzijos.


Žurnalas „Lietuvos muzikologija“ referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: SCOPUS, ERIH PLUS, Humanities International Index, Humanities International Complete, British Humanities Index, MLA International Bibliography, RILM Abstracts of Music Literature.

Redakcijos adresas

„Lietuvos muzikologija“, Gedimino pr. 42, Vilnius, LT-01110 Lietuva
El. paštas: ruta.staneviciute@gmail.com, rima.povilioniene@gmail.com


2011–2013 m. žurnalas buvo leidžiamas įgyvendinant ES projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“, sutarties Nr. ESF-03-S009.
2016–2018 m. žurnalas buvo leidžiamas įgyvendinant ES projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, sutarties Nr. PML-2016/11/F16-372.
2019–2021 m. žurnalas buvo leidžiamas įgyvendinant ES projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, sutarties Nr. PML3-2019/08-08.
2022 m. žurnalo 23 tomo leidyba iš dalies remiama LMT finansuojamo Lietuvos mokslų akademijos konkurso būdu atrinktų mokslo leidinių leidybos projekto lėšomis. Projekto trukmė nuo 2022 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.