Lietuvos muzikologija Nr. 19 | 2018

Parsisiųsti

Naujausias „Lietuvos muzikologijos“ tomas gvildena kompozitorių mokyklos klausimą. Žurnalo puslapiuose diskutuojama, kas slypi po muzikų leksikone paplitusių žodžių dvinariu ir kokias reikšmes jis transliuoja tyrėjams, muzikams bei visam pasauliui. Akivaizdu, kad mokslinio termino statuso su visu reikšmių bagažu sąvoka „kompozitorių mokykla“ dar neišsikovojo solidžiuose žodynuose ar enciklopedijose. Nemažai žurnalo autorių liudija, kad ši daugelio vartojama sąvoka kupina prasmingo turinio, tačiau nevienodai suvokia jai priskiriamų reiškinių spektrą. Žurnale publikuojami tyrimai kelia ne vien sąvokos turinio įteisinimo ir vartosenos klausimus. Daug dėmesio skiriama praktikai – siekiama atskleisti, kaip fenomenas funkcionuoja konkrečiose muzikinėse kultūrose. Devynioliktame žurnalo tome susibūrę Latvijos, Rusijos, Armėnijos, Ukrainos, Serbijos, Makedonijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkai, reflektuodami bendrą diskurso situaciją, brėžia aktualių kompozitorių mokyklos reikšmių ratą.

* * * * *

The latest volume of Lithuanian Musicology is concerned with the question of composition school. It offers a forum for discussion of different aspects of the notion composition school, so widely spread with music professionals, as well as of the actual meanings that researchers, musicians and the general public attach to the notion. It is obvious that composition school has not yet been established as a scientific term entailing the explanation of its etymology and meanings in major dictionaries and encyclopedias. Many of the authors herein recognise that the notion is full of meaningful content, but admittedly, have different ideas about all the phenomena attributed to composition school. The validation of the notion content and its use are not the only issues addressed in the papers published in this volume. A particular attention is paid on practical matters to reveal how the phenomenon functions in specific musical cultures. The 19th volume of the journal brings together Latvian, Russian, Armenian, Ukrainian, Serbian, Macedonian, German, Polish and Lithuanian scholars to reflect on the overall situation of the discourse and outline the whole spectrum of relevant meanings of the composition school concept.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį