Ars et praxis Nr. 4 | 2016

Download

Ars et praxis žurnalo ketvirtas tomas apima keturiolika publikacijų, iš kurių dvi – anglų kalba. Jau tampa tradicija, kad žurnalo centre yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) vykusių konferencijų (šį kartą 2016 m. balandžio 27–28 d. 40-osios metinės konferencijos) pranešimų pagrindu parengti mokslo straipsniai ir meno doktorantų darbai.

Articles

Download complete issue