Lietuvos muzikologija Nr. 18 | 2017

Download

XVIII „Lietuvos muzikologijos“ tomas į skaitytojų rankas iškeliauja keliais požiūriais pasikeitęs ir praturtėjęs. Į redakcinės kolegijos darbą įsitraukia trys tarptautiniu mastu pripažinti muzikologai, mokslininkai iš prestižinių mokslo centrų – Kembridžo universiteto, Liublianos universiteto ir Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos. Žurnalo puslapiuose ryškėja ir kitas pastarųjų metų muzikos tyrimus charakterizuojantis procesas. Tyrėjų gretas papildo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros auklėtiniai, per studijas pajutę tiriamojo darbo potraukį. Jų įsiliejimas į muzikologų gretas ne tik patvirtina, kad trečiojoje menininkų studijų pakopoje Lietuvoje vykdomi ambicingi tyrimai, išplečiantys tradicines tematikas ir siūlantys naujų tyrimų metodų. Kaip tik „Lietuvos muzikologijos“ XVIII tome rasime nemažai Lietuvos muzikologijoje ir etnomuzikologijoje pirmą kartą iškeliamų tyrimo objektų ir taikomų analitinių prieigų. Vis dėlto naujasis tomas tęsia ankstesnes žurnalo sudarymo ir probleminės struktūros tradicijas. Jo turinį formuoja trijų tradicinių muzikologijos rūšių – teorinio diskurso, muzikos istorijos ir etnomuzikologijos – tyrimai, papildo ir tradiciniai priedai.

* * * * *

This latest, 18th volume of Lithuanian Musicology arrives into the hands of its readers altered and enriched on several levels. The editorial board has gained three new members, internationally renowned musicologists, scholars from prestigious scientific centres – the University of Cambridge, the University of Ljubljana and the Moscow State Tchaikovsky Conservatory. The pages of this edition also showcase another process that characterizes the latest research in the field of music: the researchers are joined by PhD students from the Lithuanian Academy of Music and Theatre, who during their studies felt the need to carry out investigative work. Their presence among musicologists not only proves that in Lithuania there are ambitious researches carried out in the third level of studies, broadening traditional subjects and offering new methods of investigation. In the 18th volume of Lithuanian Musicology we shall discover study objects and analytical approaches that are presented for the first time in the context of Lithuanian musicology and ethnomusicology. Still, the new volume is continuing earlier traditions of magazine compilation and problematic structure. Its contents are formed around the research of the three conventional branches of musicology – theoretical discourse, music history and ethnomusicology – which is also complemented by traditional supplements.

Articles

Download complete issue