Muzikos komponavimo principai II: tarp etno- ir techno-“. | 2002

Parsisiųsti

Šis leidinys yra sudarytas iš mokslinių straipsnių, parengtų pagal pranešimus, perskaitytus Antrojoje tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje, surengtoje 2001 m. balandžio 5–6 d. Vilniuje, tema „Muzikos komponavimo principai: tarp etno- ir techno-“.

Leidinio tikslas – suteikti naujų impulsų teorinės minties plėtotei komponavimo praktikos ir mokymo proceso srityse. Leidinys skirtas kompozitoriams, muzikologams, menotyrininkams, kultūrologams ir visiems besidomintiems šiomis problemomis.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį