Muzikos komponavimo principai I: teorija ir praktika | 2001

Parsisiųsti

Šis leidinys yra sudarytas iš mokslinių straipsnių, parengtų pagal pranešimus, perskaitytus Pirmojoje tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje, surengtoje 1999 m. balandžio 22–24 d. Vilniuje, tema „Muzikos komponavimo principai: teorija ir praktika“.

Leidinyje orienuojamasi į tris pagrindines potemes: komponavimo principų teorinę išraišką, komponavimo principų istorinę sklaidą ir šiuolaikinės kompozicijos problemas. Leidinio tikslas – suteikti naujų impulsų teorinės minties plėtotei komponavimo praktikos ir mokymo proceso srityse.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį