Muzikos komponavimo principai XXII: komunikacijos aspektai | 2022

Parsisiųsti

Ši mokslinių straipsnių rinktinė – tai periodinis leidinys, skirtas kelti ir tyrinėti aktualius muzikos komponavimo klausimus. 22-ojo Muzikos komponavimo principų tomo tema – komunikacijos aspektai. Kompozicijos principų individualizacija ir pliuralistinių koncepcinių ekosistemų įsigalėjimas pasaulinėje šiuolaikinės muzikos scenoje neišvengiamai kelia komunikacijos iššūkių. Atrodo, kad dabar labiau nei bet kada anksčiau muzikinis
diskursas yra susiskaidęs į daugybę komunikacinių erdvių – sociokultūrinių burbulų, kuriuose internalizuoti intelektiniai įrankiai lemia tam tikrą kolektyvinį supratimo būdą. Dėl skirtingų komunikavimo intencijų atsiranda techninių raiškos priemonių įvairovė, ir atvirkščiai – techninių ir raiškos priemonių plėtotė įkvepia skirtingus komunikacijos būdus ir objektus. Temoje natūraliai slypintis daugialypiškumas suponuoja bent keletą jos nagrinėjimo perspektyvų: tai konceptuali kompozicijos idėja ir (arba) paskirtis; kūrinio koncertinė erdvė; technologijų pasitelkimas; atlikėjo interpretacija; publikos recepcija. Šiuos ir kitus aspektus leidinyje nagrinėja skirtingoms sociokultūrinėms terpėms atstovaujantys muzikologai ir kompozitoriai iš įvairių šalių (Lietuvos, Lenkijos, Sakartvelo, Serbijos, Graikijos, Vokietijos, Austrijos, Ganos, JAV).

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį