Muzikos komponavimo principai IV: istorinės sklaidos aspektai. Priedas | 2004

Parsisiųsti

Šis mokslinių straipsnių rinkinys yra skiriamas prof. habil. dr. Algirdo Jono Ambrazo 70-mečiui.

Profesorius, habilituotas daktaras Algirdas Jonas Ambrazas yra lietuvių šiuolaikinės teorinės muzikologijos pagrindėjas ir didžiausias autoritetas. Daugiau nei 45 metus tęsiasi Jo mokslinė bei pedagoginė veikla. Dideli profesoriaus nuopelnai visai Lietuvos muzikos mokslo raidai. Minėtini jo fundamentalūs darbai, suformavę ir pagrindinę nacionalinio stiliaus teoriją, taip pat lietuvių kompozitorių mokyklos kertinių figūrų – Juozo Gruodžio bei Juliaus Juzeliūno kūrybos tyrinėjimai.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį