Lietuvos muzikologija Nr. 4 | 2003

Parsisiųsti
 • Dana Palionytė.
  Du vieno komponavimo principo aspektai
 • Brian Boldt.
  Spirituality and the Sublime: Beethoven’s Heiliger Dankgesan
 • Matthieu Guillot.
  L’analyste entre l’œuvre contemporaine et son compositeur. Réflexions pour une position analytiqu
 • Audra Versekėnaitė.
  Dies irae kaip intekstas: semantinės funkcijos XX a. muzikoje
 • Hamaлuя Вакатова.
  Иpмос «Cвятися, святися, новый Иepосалиме» в знaмeнном пeнии стapообpядцев Литвы. Взaимодействиe письмeнной и устной традиций
 • Jūratė Gustaitė.
  Aleksandro Skriabino poetinė kūryba. Nuo sonatos iki soneto (I)
 • Danutė Petrauskaitė.
  Lietuvių liaudies daina JAV: nuo pasilinksminimų iki tyrinėjimų
 • Solveiga Michelevičiūtė-Vaitkienė.
  Lietuviai dainininkai Romos Šv. Cecilijos konservatorijoje ir ltalijos teatruose 1920–1940 metais
 • Galina Alexeeva.
  Prospects for the Development of a Science about Old Russian Music through Study of Echos-Glas System
 • Rytis Ambrazevičius.
  Sutartinių daina: psichoakustinis aspektas
 • Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė.
  Sutartinių darna: kognityvinis aspektas
 • Gustaw Juzala.
  Aukštaitijos lenkų liaudies dainų melodijos
 • Lijana Šarkaitė.
  Lietuvių liaudies formulinių dainų ypatumai
 • Priedai
  • Ona Narbutienė.
   Ryškus kompozitoriaus ir epochos paveikslas
  • Jonas Bruveris.
   Ir pirmoji, ir trečioji knyga
  • Apie autorius

Parsisiųsti visą leidinį