Ars et praxis Nr. 9 | 2021

Download

Prieš jūsų akis – devintasis mokslo žurnalo Ars et praxis tomas. Keleri koronaviruso pandemijos metai, pristabdę viso pasaulio mokslinį ir kultūrinį gyvenimą, neabejotinai paveikė ir Lietuvos mokslo tyrimus. Todėl ir šis žurnalo tomas – plonesnis nei galėjo būti. Jame skelbiami aštuoni Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) dėstytojų ir meno doktorantų, taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėjų darbai. Sulaukus menkesnio mokslo tyrimų derliaus, šiame numeryje atsisakyta skirstyti juos į teorinę (Ars) ir praktinę (Praxis) dalis. Bene pusė iš pateiktų straipsnių yra parengti LMTA metinės 45-osios mokslinės konferencijos „Transnacionalizmas ir menas: kaimynystė, ribos, paribiai“ (vykusios 2021 m. rugsėjo 30 d.) pranešimų pagrindu.

Articles

Download complete issue