Lietuvos muzikologija Nr. 21 | 2020

Download

30 metų nuo trumpojo XX amžiaus pabaigos yra pakankama distancija norint išgvildenti ir įvertinti istorija tapusius pokyčius. „Dainuojanti Baltijos revoliucija“ – „revoliucija su daina ir šypsena“ (Heinz Valk 1988) – gerai žinomas kultūrinės saviraiškos pavyzdys, paskatinęs politinę ir meninę kaitą. Žurnalo tematinis centras – muzikos pokyčiai iki 1990 metų ir po jų įvairuojančiuose kultūriniuose, socialiniuose ir politiniuose kontekstuose. Neapsiribojant Baltijos šalių regionu, muzikos transformatyviai galiai analizuoti pasitelkiami Europos ir kitų kontinentų kūrybos atvejai bei muzikos sąjūdžiai.

* * * * *

Thirty years after the short twentieth century offers sufficient distance to explore and evaluate the changes that have become history. The Singing Baltic Revolution – “a revolution with a song and smile” (Heinz Valk 1988) – is a well-known example of cultural self-expression that has led to political and artistic change. The thematic focus of the journal is the changes in music before and after 1990 in diverse cultural, social, and political contexts. In the Baltic region and beyond, the transformative power of music is analyzed using cases of music composition and musical movements in Europe and other continents.

Articles

Download complete issue