Lietuvos muzikologija Nr. 6 | 2005

Download
 • Aleksandra Pister.
  Muzikos retorikos tradicija Johanno Kuhnau „Biblinėse istorijose“. Teorinis konceptas (I dalis)
 • Agnė Raguckaitė.
  Vokalinė kompozicija kaip integralaus medialumo reiškinys. Intermedialumo teorijos taikymas vokalinių partitūrų analizėse
 • Vita Česnulevičiūtė.
  Muzika Alfonso Nykos-Niliūno „Dienoraščio fragmentuose“ ir „Praradimo simfonijoje“: intermedialus dialogas
 • Vita Gruodytė.
  Kompozitorius ir dé-composant. Helmuto Lachenmanno muzikos sintaksės klausimai
 • Vida Umbrasienė, Paulina Kiškytė.
  Emocijos ir muzika: ar liūdnas B. Dvariono „Liūdesys“?
 • Jonas Bruveris.
  Henrykas Weniawskis Lietuvoje
 • Vera Markova.
  Muzikos švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriniame gyvenime
 • Gaila Kirdienė.
  Instrumentinės lietuvių ir kitų Europos tautų liaudies šokių muzikos sąsajos
 • Dalia Urbanavičienė, Raimonda Zalagaitytė.
  Liaudies šokio struktūrinė analizė
 • Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė.
  Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos
 • Mindaugas Karčemarskas.
  Lietuvių bosiniai strykiniai chordofonai. Basetlė
 • Priedai
  • Eglė Gudžinskaitė.
   Dar vienos monografijos utopija: Vytautas Bacevičius
  • Apie autorius

Download complete issue