Lietuvos muzikologija Nr. 5 | 2004

Download
 • Jonas Bruveris.
  M. K. Čiurlionis: tautiškumo problema
 • Rimantas Janeliauskas.
  Neatpažintas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklas
 • Eglė Gudžinskaitė.
  Aktualios XX a. muzikos formos sampratų tendencijos. Formos genezės tyrimų Vytauto Bacevičiaus kūriniuose fortepijonui teorinis kontekstas
 • Rima Povilionienė.
  Konstruktyvinės ir simbolinės skaitmens funkcijos XX a. muzikoje
 • Justė Janulytė.
  Muzikinių ir žodinių tekstų koegzistencijos aspektai XX a. II pusės lietuvių muzikoje: nuo dichotomijos iki amalgamos
 • Judita Žukienė.
  Muzikos specifikos samprata lietuvių muzikos kontekste
 • Lina Navickaitė.
  Ludwigo van Beethoveno kūrybos recepcija: mito formavimasis ir istorija
 • János Bereczky.
  Vengrų liaudies muzikos naujasis stilius: raidos apžvalga
 • Loreta Juciutė.
  Antifoninis lietuvių liaudies dainų atlikimo būdas
 • Evaldas Vyčinas.
  „Skambančių kaulų“ motyvo apraiškos lietuvių tautosakoje
 • Eirimas Velička.
  Kvantitatyvioji lietuvių liaudies dainų ritmika kitų tautų tradicinės muzikos kontekste
 • Priedai
  • Laima Budzinauskienė.
   Senosios Lietuvos muzikinio gyvenimo liudijimas
  • Šarūnas Nakas.
   Senosios muzikos teorija „X kartos“ švietimui
  • Apie autorius

Download complete issue