Lietuvos muzikologija Nr. 20 | 2019

Download

Dviejų dešimtmečių žurnalo „Lietuvos muzikologija“ gyvavimo istoriją vargu ar galėtume pavadinti solidžiu amžiumi. Paskutiniais antrojo tūkstantmečio metais (2000) Lietuvoje pradėtas leisti daugiatomis periodinis mokslo leidinys, kurį inicijavo ir dvidešimtį tomų sudarė vyriausioji redaktorė prof., habil dr. Gražina Daunoravičienė, buvo svarbus etapas skatinant Lietuvoje aukšto lygmens muzikologijos tyrimus, taip pat užtikrinant jų publikavimo periodiškumą ir sklaidą tarptautiniu mastu. Per dvidešimt metų „Lietuvos muzikologijos“ puslapiuose paskelbti 227 originalūs, aukštos mokslinės kokybės Lietuvos ir užsienio muzikologų moksliniai straipsniai ir studijos, prieduose – pokalbiai, knygų recenzijos, kritiniai straipsniai ir pan. Ypač reikšmingas tyrimų mokslinės kokybės pripažinimas ir žurnalo brandos liudijimas buvo gautas pastaraisiais metais. „Lietuvos muzikologija“ įsiveržė į pasaulio mokslininkų auditoriją. Šį proveržį paliudijo žurnalo įtraukimas į atvirosios prieigos bibliografinių duomenų bazę „Scopus“, kuri skirta mokslinių tyrimų bibliografinių įrašų ir mokslinės informacijos internete paieškai ir kurioje yra 75 mln. bibliografinių įrašų, ji aprėpia 24 600 tęstinių leidinių ir 194 000 knygų. „Lietuvos muzikologijoje“ skelbiami tyrimai, duomenys apie jų autorius ir žurnalą leidžiančią instituciją (LMTA), kita svarbi informacija atsidūrė greta daugiau negu 24 600 aktyvių pavadinimų ir 5000 leidėjų. Tad atsiveriantis milžiniškas mokslinių tyrimų duomenų tinklas padės lietuvių muzikologams operatyviai susipažinti su inovatyviausiomis kolegų idėjomis ir išvesti Lietuvos kultūrą į tarptautinį kontekstą.

* * * * *
This year is the twentieth anniversary of Lithuanian Musicology—not a lifetime, yet quite an achievement. The last year of the second millennium (2000) saw the launch of an authoritative twenty-volume scientific periodical, whose founder and editor-in-chief was Prof. Habil. Dr. Gražina Daunoravičienė (in total she compiled 20 volumes). This was an important step in stimulating high-level musicology research in Lithuania as well as ensuring a regular publication and the international dissemination of its results. Over the twenty years, Lithuanian Musicology has published 227 genuine research articles and studies by Lithuanian and foreign musicologists of the highest scientific quality along with a wealth of interviews, book reviews, and critical analyses in its appendices. The fact that Lithuanian Musicology has recently managed to take a worthy place in the global scientific community attests to the journal’s maturity and the firmly recognized scientific quality of the research work published. This breakthrough is evidenced by the journal’s inclusion into the Scopus open access bibliographic database that has 75 million records covering 24,600 serial titles and 194,000 books. Research papers published in Lithuanian Musicology along with information on their authors and the journal’s publisher
(the Lithuanian Academy of Music and Theatre) are now indexed among 24,600 active titles from 5,000 publishers. The enormous network of research data that has become available will grant Lithuanian musicologists quick access to the most innovative ideas of their peers and will promote representation of Lithuanian culture in the global context.

Articles

Download complete issue