Lietuvos muzikologija Nr. 3 | 2002

Download
 • Vida Umbrasienė.
  Broniaus Kutavičiaus „Mažasis spektaklis“: akustinio ir grafinio teksto interpretacija
 • Rima Povilionienė.
  Prasminis ir konstruktyvinis skaitmens principas baroko garsų
 • Eglė Gudžinskaitė.
  Tonacinio principo metamorfozės Vytauto Bacevičiaus kūriniuose fortepijonui
 • Audronė Žiūraitytė.
  Muzikinės ir nemuzikinės Onutės Narbutaitės kūrinių prasmės
 • Rimantas Janeliauskas.
  Monarika, kaip komponavimo bendrybė
 • Darius Kučinskas.
  Muzikos tekstas muzikologijos kontekstuose
 • Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk.
  Muzikos instrumentų funkcijos ir reikšmės Šventajame Rašte
 • Daiva Kšanienė.
  Protestantiška tradicija ir evangeliška giesmė Mažojoje Lietuvoje
 • Loreta Mukaitė.
  Kvintos intonacijos sklaida žemaičių liaudies dainose
 • Loreta Juciutė.
  Vienos ritmo formulės pėdsakais
 • Dalia Vaicenavičienė.
  Lietuvių liaudies pasakų dainuojamųjų intarpų tekstai bei melodikos ypatumai
 • Audronė Vakarinienė.
  Suvalkiečių dainuojamoji tradicija: savitas muzikinis Lietuvos dialektas ar kaimyninių regionų paribys
 • Priedai. Knygų recenzijos
  • Jūratė Gustaitė.
   Muzikologo portretas
  • Inga Jasinskaitė-Jankauskienė.
   Knyga apie Osvaldą Balakauską
  • Gražina Daunoravičienė.
   Semiotiniai B. Kutavičiaus muzikos pranešimai
  • Rūta Goštautienė.
   Felikso Bajoro muzikos interpretacijų rinktinė

Download complete issue